Factoren die ertoe doen

We hebben op basis van eerder onderzoek naar effectieve scholen en naar schoolontwikkeling een goed beeld van welke factoren een bijdrage leveren aan hoge leerlingresultaten en aan het ontwikkelen van  een lerende, onderzoekende en samenwerkende cultuur. Van de factoren waar je als school invloed op kunt uitoefenen hebben we vragenlijsten opgenomen in de kennisbank.

School

Transformationeel Leiderschap Thoonen

Leraren kunnen aangeven  in welke mate hun schoolleider transformatieve leiderschapspraktijken vertoont.

Professioneel Zelfvertrouwen Schoolleiders

Schoolleiders kunnen aangeven in welke mate zij hun professioneel zelfvertrouwen met betrekking tot onderwijskundige leiderschapspraktijken ontwikkeld vinden. 

Professioneel Zelfvertrouwen Interne Begeleider

De intern begeleiders kunnen aangeven in welke mate zij zich in staat voelen leerkrachten te begeleiden bij hun pedagogisch- didactisch handelen.

 

Schoolorganisatorische Kenmerken

De schoolleider en de leraar kunnen een vragenlijst invullen over een aantal schoolorganisatorische kenmerken, namelijk samenwerking tussen leraren, deelname aan besluitvorming en vertrouwen.  

Leraar

Onderzoekende houding

Leraren kunnen aangeven over welke mate ze over een onderzoekende houding beschikken.

Kennis van ICT

Leraren kunnen aangeven over welke mate ze kennis hebben op het gebied van ict-integratie in het onderwijs.

Professioneel Zelfvertrouwen Leerkracht

Leraren kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over hun pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire

BMC kijkwijzer

ICALT LESOBSERVATIEFORMULIER

Matrix observatiegegevens leerkrachten bmc kijkwijzer